HOME   LINKS   CONTACT
 
   
   
 
 
HOME
ONDERNEMINGSRECHT
ONROEREND GOED
PERSONEN- & FAMILIERECHT
ONZE MEDEWERKERS
VOOR POOLSE CLIËNTEN
LINKS
CONTACT
 
vereniging testamentstichtingen huwelijkse voorwaarden samenleven Lieke Prinsze splitsingsakten
koopcontract oprichting BV
  Handige links  
     
 
Kamer van Koophandel
Kadaster
Belastingdienst
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Funda
Ministerie van Vrom
Vereniging Eigen Huis
Koopakteonline.nl
 
 

 


 
  Notariskantoor
Klein Binnenkade

Prinses Irenestraat 43
Postbus 75476
1070 AL Amsterdam
T: 020 - 540 70 70
F: 020 - 540 70 99
 

 
route ROUTEBESCHRIJVING
 
ALGEMENE VOORWAARDEN (pdf)
 


Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn enkel als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Klein Binnenkade Notarissen B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

Op alle door Klein Binnenkade Notarissen B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn op onze site te raadplegen en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij zullen onze Algemene Voorwaarden op verzoek aan u toezenden. Op de diensten van de Klein Binnenkade Notarissen B.V. zijn tevens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing of andere daarvoor in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van genoemde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld.


 
  @ klein binnenkade notarissen