HOME   LINKS   CONTACT
 
   
   
 
 
HOME
ONDERNEMINGSRECHT
ONROEREND GOED
PERSONEN- & FAMILIERECHT
ONZE MEDEWERKERS
VOOR POOLSE CLIËNTEN
LINKS
CONTACT
 
vereniging testament Daisy Hicks stichtingen huwelijkse voorwaarden Christine Klein samenleven Lieke Prinsze splitsingsakten
koopcontract oprichting BV
  Klein Binnenkade notarissen  
 
Bij Klein Binnenkade Notarissen staat een deskundig en enthousiast team van drie vrouwelijke notarissen, Daisy Hicks, Lieke Prinsze, Christine Klein en twaalf medewerkers voor u klaar.

Wij houden ons, voor iedereen die kiest voor een combinatie van kennis en een persoonlijke benadering, bezig met het verlenen van alle notariële diensten, juridisch advies, mediation en ook coaching bij nalatenschappen. Doordat wij kennis in huis hebben op meerdere notariële vakgebieden zoals Onroerend goed, Personen- en Familierecht en Ondernemingsrecht kunt u bij ons rekenen op full service tegen een passend tarief en afgestemd op uw persoonlijke wensen.

Ons kantoor dat in 2001 is ontstaan door een afsplitsing van een groot advocaten- en notarissenkantoor is gelegen naast het WTC te Amsterdam en is uitstekend bereikbaar lopend, met de fiets, het openbaar en de auto. U kunt gebruikmaken van onze parkeerplaatsen (ingang Strawinskyhuis via Strawinskylaan).

 
 

 


 
  Notariskantoor
Klein Binnenkade

Prinses Irenestraat 43
Postbus 75476
1070 AL Amsterdam
T: 020 - 540 70 70
F: 020 - 540 70 99
 

 
route ROUTEBESCHRIJVING
 
ALGEMENE VOORWAARDEN (pdf)
 


Disclaimer

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn enkel als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Klein Binnenkade Notarissen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.

Op alle door de maatschap Klein Binnenkade Notarissen aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij zullen onze Algemene Voorwaarden op verzoek aan u toezenden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 4 september 2008 onder nummer 110/2008 en kunnen ook worden geraadpleegd op www.kleinbinnenkade.nl. Op de diensten van de maatschap Klein Binnenkade Notarissen zijn tevens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing of andere daarvoor in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van genoemde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld.

 
  @ klein binnenkade notarissen